Preghiere

Latino

I gruppi "ae" ed "oe" si pronunciano "e" (esempio "caelis" va letto "cèlis");
Il gruppo "ti", se seguito da una vocale, si pronuncia "zi" (esempio: "gratia" va letto "grazia");
Il gruppo "cha" va letto "ca";
Il gruppo "ph" va letto come "f".

In nòmine Patris, et Fìlii, et Spìritus Sàncti.
Amen.

Pàter nòster, qui es in caelis,
sanctificètur nomen tùum, advèniat regnum tùum,
fiat volùntas tua sìcut in caelo et in terra;
panem nostrum supersubstantiàlem dà nobis hòdie,
et dimìtte nos dèbita nostra
sìcut et nos dimìttimus debitòribus nostris,
et ne nos indùcas in tentatiònem,
sed lìbera nos a malo.
Amen

Ave Maria, gràtia plena,
Dòminus tècum, benedìcta tu in mulièribus,
et benedìctus fructus vèntris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatòribus,
nunc et in hora mortis nòstrae.
Amen

Gloria Pàtri, et Fìlio, et Spìritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saècula saèculorum.
Amen

Angele Dei, qui custos es mei,
me tibi commìssum pietàte supèrna
illùmina, custodi, rege et guberna. Amen

Rèquiem aetèrnam dona eis, Domine,
et lux perpètua lùceat eis.
Requiéscant in pace.
Amen

Angelus Dòmini nuntiàvit Marìae,
et concèpit de Spìritu Sancto.
(Ave Maria...)
Ècce ancìlla Dòmini,
fìat mìhi secùndum verbum tùum.
(Ave Maria...)
Et Verbum càro factum est,
et habitàvit in nobis.
(Ave Maria...)
Òra pro nòbis sancta Dèi gènetrix,
ut digni efficiàmur promissiònibus Christi.
Orèmus. Gràtiam tuam, quaèsumus Dòmine, mèntibus
nostris infùnde, ut qui àngelo nuntiànte Chrìsti
fìlii tui incarnatiònem cognòvimus, per passiònem
èius et crucem, ad resurrectiònis gloriam perducàmur.
Per eùndem Christum Dòminum nostrum.
Amen

Salve, Regina, mater misericòrdiae,
vita, dulcèdo et spes nostra, salve.
Ad te clamàmus, èxsules fìlii Hèvae,
ad te suspiràmus, gemèntes et flèntes in hac lacrimàrum valle.
Èia èrgo, advocàta nostra, ìllos tùos misericòrdes oculos ad nos convèrte.
Et Iesum, benedìctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsìlium ostènde.
O clèmens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Regina caèli, laetàre, alleluia
Quìa quem meruìsti portàre, alleluia
Resurrèxit, sìcut dìxit, alleluia
Ora pro nòbis Dèum, alleluia.
Magnìficat ànima mea Dòminum,
et exsultàvit spìritus mèus in Deo salutàri meo,
quìa respèxit humilitàtem ancìllae suae.
Écce ènim ex hoc beàtam me dìcent omnes generatiònes,
quìa fécit mìhi magna, qui pòtens est,
et sanctum nòmen èius,
et misericòrdia èius a progènies in progènies
timèntibus èum.
Fécit potèntiam in bràchio suo,
dispèrsit supèrbos mènte còrdis sùi;
depòsuit potèntes de sede
et exaltàvit hùmiles,
esuriéntes implèvit bònis
et dìvites dimìsit inànes.
Suscépit Israel, pùerum suum,
recordàtus misericòrdiae suae
sicut locùtus est ad patres nostros,
Abraham et sèmini èius in saècula.

Te Deum laudamus
Te Dominum confitemur
Te aeternum Patrem,
Omnis terra Veneratur.

Tibi omnes angeli, Tibi coeli et universae potestates:
Tibi Cherubim et Seraphim Inaccessibili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dominus Deus Sabaoth

Pleni sunt Coeli et terra
Maiestatis glorie tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus,

Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum Sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae maiestatis;
Venerandum tuum verum et unicum Filium;

Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae, Criste.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti
credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Judex crederis esse venturus.

Te ergo quaesumus, tuis, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis
in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic haereditati tuae.
Et rege eos et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies benedicimus te;
Et laudamus nomen tuum in saeculum,
Et in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto
sine peccato nos custodire

Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia Tua, Domine, super nos,
Quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum

Pànge lingua gloriosi
còrporis mystèrium,
sanguinisque pretiòsi,
quem in mundi pretium.
fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.
Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
In suprema nocte caenae
recumbus cum fratribus.
Observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

Tantum èrgo Sacramentum
venerèmur cernui:
et antìquum documentum
novo cedat rìtui:
praèstet fìdes supplemèntum
sènsuum defectui.
Genitori, Genitoque
làus et jubilàtio,
salus, honor, vìrtus quòque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.

Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita.
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, charitas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Padre Nostro, che sei nei cieli
santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra
dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male
Amen

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria madere di Dio, prega per noi peccatori
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Amen

Angelo di Dio, che sei il mio custode
illumina, custodisci, regi e governa me
che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen

L'eterno riposo dona loro, o Signore,
risplendi ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen.

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria,
ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo.
(Ave Maria...)
Ecco, io sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
(Ave Maria...)
Il verbo di Dio si è fatto uomo.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
(Ave Maria...)
Prega per noi, santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito
la tua grazia o Padre; Tu che all'annuncio
dell'Angelo ci hi rivelato l'incarnzione
del Tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce
guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Salve, Regina, madre di Misericordia.
Vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva;
A te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostrci dopo questo esilio, Gesù,
Il frutto benedetto del tuo seno.
O Clemente, o Pia o Dolce Vergine Maria.

Regina dei cieli, rallegrati Alleluia!
Cristo, che hai portato nel grembo, Alleluia!
E' risorto, come aveva promesso. Alleluia!
Prega il Signore per noi, Alleluia!
Rallegrati Vergine Maria, Alleluia!
Il Signore è veramente risorto, Alleluia!

L'anima mia Magnifica il Signore,
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perchè ha guardato l'umiltà della della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'onnipotente
e Santo è il suo nome:
Di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzto gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele suo servo,
ricordandosi la sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Noi Ti adorimo, Dio
Ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre,
Tutta la terra Ti adora.

A Te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell'universo.

I cieli e la terra
sono pieni dell tua gloria.
Ti acclama il coro degli Apostoli
e la candida schiera dei martiri;

Le voci dei profeti si uniscono nella Tua lode;
la santa Chiesa proclama la Tua gloria,
adora il Tuo unico Figlio,
e lo Spirito Santo Paraclito.

O Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
Tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell'uomo.

Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Soccorri i Tuoi figli, Signore,
Che hai redento col Tuo sangue prezioso.
Accoglici nella Tua gloria
nell'assemblea dei santi.

Salva il Tou popolo, Signore,
guida e proteggi i Tuoi figli.
Ogni giorno Ti benediciamo,
lodiamo il Tuo nome per sempre.

Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la Tua misericordia:
in Te abbiamo sperato

Pietà di noi, Signore,
Pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.

L'alto mister si celebri
del Divin Corpo e Sangue,
Che per salvare noi miseri
Dal rio velen dell'angue,
Giusta il divin imperio,
Da un sen fecondo usci.
Da intemerta Vergine,
Nato fra noi diffuse
Il seme fecondissino
Di sua parola, e chiuse
Con ammirabil ordine
Della sua vita i di.
Assiso con gli Apostoli
L'ultima notte a mensa,
In cibo se medesimo
Di propri man dispensa,
Poichè l'agnel simbolico
Coi fidi suoi mangiò.
In carne il pan trasmutasti
Ad un sua parola;
In sangue il vin; per credere
Basta però la sola
Fede, che a tanto il debole
Senso arrivar non può.
Dunque da noi si veneri

Un tanto Sacramento
Al nuovo i riti cedano
Del vecchio Testamento
Ed il difetto adempia
Dei sensi in noi la fè
Al Genitore, al Figlio,
Al precedente amore
Eguale sia la gloria,
Eguale sia l'onore:
Gloria ed onor cui simile
Non ebbe alcun tra i re
Amen.

Vieni Spirito Creatore
Visita le nostre menti.
Riempi della tua grazia
I cuori che hai creato.

O dolce Consolatore,
dono del Padre altissimo,
Acqua viva, fuoco, amore
e unzione spirituale.

Dito della mano di Dio,
Promesso dal Salvatore,
Irradia i tuoi sette doni,
Suscita in noi la tua parola.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite,
col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
La Tua guida invicibile
ci preservi dal male.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero,
di Dio Padre e del Figlio,
uniti in un solo Amore.

Sia Gloria a Dio Padre
e al Figlio che è risorto dai morti,
e allo Spirito Paraclito,
nei secoli dei secoli. Amén